logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

The Big Easy Koh Rong Samloeum

Bia & rượu, Nhà nghỉ, Phương tây
Sihanoukville
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu The Big Easy Koh Rong Samloeum giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
The Big Easy Koh Rong Samloeum hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn ăn chay