logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

The Catchy Catering Service

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu The Catchy Catering Service giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
The Catchy Catering Service cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Không ống hút nhựa
The Catchy Catering Service hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
The Catchy Catering Service hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Giấy không tráng
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ly mang đi
  Phân huỷ sinh học
 • Nắp ly mang đi
  Nhựa
 • Thực đơn thực vật
 • Thực đơn thuần chay