logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

The Deck

Cocktails, Phương tây
Sài Gòn
Không ống hút nhựa
The Deck hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
The Deck hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Ống hút tại chỗ
    Cỏ