logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

The Elbow Room

Mỹ, Ý, Burger
Sài Gòn
Nước miễn phí
The Elbow Room cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn
  • Túi
    Vải tái sử dụng
    Thực đơn thuần chay
  • Phân loại rác thải