logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

The Local Brew Pub

Nhà nghỉ, Phương tây, Bia & rượu
Xiêm Riệp
Nước miễn phí
The Local Brew Pub cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
The Local Brew Pub có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
The Local Brew Pub hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
The Local Brew Pub hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
The Local Brew Pub hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ kinh doanh
The Local gives away used spelt grain(from the beer brewing process) to farmers. They have refillable coconut soap from Naga Earth. They give their used cooking oil to Naga Earth. They also give their used malt bags to Naga Earth and they make these bags into bags and gloves for garbage picking with the help of Friends International (friends n stuff). They provide big blue tanks of water for all to refill and they give costumers reused glass bottles with cold water. No plastic bottles for sale and no plastic straws. They use bamboo straws if the costumer ask for a straw. Also, they wash and recycle bottles donated from Babel Guesthouse and Wat Beast for their own brews!
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn
  • Lựa chọn ăn chay