logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

The Local Brew Pub

Nhà nghỉ, Phương tây, Bia & rượu
Xiêm Riệp
Nước miễn phí
The Local Brew Pub cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
The Local Brew Pub có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
The Local Brew Pub hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
The Local Brew Pub hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
The Local Brew Pub hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn
  • Lựa chọn ăn chay