logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

The Secret Garden

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu The Secret Garden giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
The Secret Garden cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
The Secret Garden có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
The Secret Garden hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
Staff training includes energy and water saving tips, recycling. We also grow some of our own herbs.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn ăn chay