logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

The Veg

Đồ chay, Trà & cà phê
Hà Nội
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu The Veg giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
The Veg cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Không ống hút nhựa
The Veg hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
The Veg hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Túi
    Thực đơn thuần chay
  • Ống hút tại chỗ
    Thủy tinh
  • Thực đơn thực vật