logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

The Vintage Emporium Cafe

Châu Âu, Mỹ, Rau trộn
Sài Gòn
Không ống hút nhựa
The Vintage Emporium Cafe hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
The Vintage Emporium Cafe hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá