logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Thom's Sourdough Bakery

Dịch vụ giao hàng, Cửa hàng bánh
Đà Nẵng và Hội An
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Thom's Sourdough Bakery giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Thom's Sourdough Bakery cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Thực đơn thuần chay
  • Lựa chọn ăn chay