logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Tippy’s Mexican Food

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Tippy’s Mexican Food giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Tippy’s Mexican Food cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Tippy’s Mexican Food hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Tippy’s Mexican Food hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ kinh doanh
“Over the past year or so Tippy's Mexican Food has taken great efforts to become more eco-friendly in all our practices. We have recently made a policy to not allow the employees to bring in single use plastic food and drink containers into the restaurant. If they do, they need to donate 20k to a charity.”
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Nhựa
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút tại chỗ
  Gạo