logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Tippy’s Mexican Food

Mexico
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Tippy’s Mexican Food giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Tippy’s Mexican Food cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Tippy’s Mexican Food hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Tippy’s Mexican Food hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Nhựa
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút tại chỗ
  Gạo