logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Topaz

Cocktails, Campuchia
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Topaz giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Topaz cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Topaz hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa