logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Trattoria Bello

Ý, Phương tây, Pizza
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Trattoria Bello giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Trattoria Bello giảm giá 10% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Trattoria Bello cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Trattoria Bello hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa