logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Tree House Resort

Khu nghỉ dưỡng, Khách sạn, Hải sản
Sihanoukville
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Tree House Resort giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Tree House Resort giảm giá cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Thực đơn thuần chay
Tree House Resort cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Không ống hút nhựa
Tree House Resort hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Tree House Resort hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Tree House Resort hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
We want to reduce the Plastic single to present to our people to know the impact and use them in conditional whichever we can do it, So in the future we hope to reduce the single plastic, and turn to use what that advantage for our health, Environment for next Generation too
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thực vật