logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Treehouse Cafe

Phương tây, Cửa hàng bánh, Trà & cà phê
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Treehouse Cafe giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Treehouse Cafe giảm giá cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Treehouse Cafe cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Treehouse Cafe hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa