logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Treeline Urban Resort

Châu Á, Phương tây, Khách sạn
Xiêm Riệp
Nước miễn phí
Treeline Urban Resort cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Treeline Urban Resort hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá