logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Trung Nguyên Legend Café

Trà & cà phê
Sài Gòn
Không ống hút nhựa
Trung Nguyên Legend Café hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ly mang đi
  Giấy tráng
 • Nắp ly mang đi
  Nhựa
 • Đồ treo ly
  Nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Giấy
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Wet napkins
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Tái sử dụng
 • Vải linen
  Không sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng