logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Tyty Vegan Kitchen

Dịch vụ giao hàng, Đồ chay, Thực vật
Đà Nẵng và Hội An
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Tyty Vegan Kitchen giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Tyty Vegan Kitchen giảm giá cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Thực đơn thuần chay
Tyty Vegan Kitchen cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Tyty Vegan Kitchen có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Tyty Vegan Kitchen hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Tyty Vegan Kitchen hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Tyty Vegan Kitchen hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thực vật