logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Veggie Castle

Thực đơn thuần chay
Veggie Castle cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
Veggie Castle cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Veggie Castle hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Veggie Castle hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Thực đơn thuần chay