logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Veggie Hut

Tráng miệng, Trà & cà phê, Thực phẩm lành mạnh
Đà Nẵng và Hội An
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Veggie Hut giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Veggie Hut cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
Veggie Hut cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Veggie Hut hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thực vật
  • Thực đơn thuần chay
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay