logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Veranda Food And Drink

Sinh tố & nước ép, Bánh mì kẹp, Thực vật
Đà Nẵng và Hội An
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Veranda Food And Drink giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Veranda Food And Drink cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Veranda Food And Drink hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Veranda Food And Drink hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Veranda Food And Drink hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay