logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Vibe Cafe & Juicery

Phương tây, Trà & cà phê, Rau trộn
Xiêm Riệp, Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Vibe Cafe & Juicery giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Vibe Cafe & Juicery cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Vibe Cafe & Juicery hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Vibe Cafe & Juicery hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
Our tables are made from reclaimed wood our paint is non-toxic our packaging is 95% eco-friendly our staff t-shirts are made with leftover remnants of the garment factories we don’t use single use straws/ We want to contribute even more in 2020 with eliminating all plastic that comes into our cafes and using soy ink for all of our printing. With these small steps, we can all take care of the world a little better. One of our ethos' at VIBE is to be as sustainable as possible. That's why we don't serve any plastic and all of our takeaway packaging is recyclable or biodegradable.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa