logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Vicolo1

Pizza, Bánh mì kẹp
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Vicolo1 giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Vicolo1 hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Vicolo1 hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Vicolo1 hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không đồ nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Kim loại tái sửa dụng
  Thực đơn thuần chay
 • Nước tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
 • Đồ uống tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
 • Đĩa
  Tái sử dụng