logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Villa D Riverside boutique Hotel

Châu Á, Phương tây, Khách sạn
Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Villa D Riverside boutique Hotel giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Villa D Riverside boutique Hotel hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Villa D Riverside boutique Hotel hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
- Riverbank cleaning within hotel neighborhood - Green cleaning products & room amenities (shampoo ...) in progress, 50% completed.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa