logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Village Grill

Bữa ăn sáng, Burger, Mexico
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Village Grill giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Village Grill hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Village Grill hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Village Grill hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ kinh doanh
Village Grill is plastic free for service and delivery. – Jeff, Owner
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không đồ nhựa
 • Túi
  Phân huỷ sinh học
 • Hộp đựng
  Giấy không tráng
  Phân huỷ sinh học
  Khác
 • Nắp hộp đựng
  Giấy không tráng
  Phân huỷ sinh học
 • Ly mang đi
  Giấy không tráng
  Phân huỷ sinh học
 • Nắp ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ treo ly
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ bọc ly
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Phân huỷ sinh học
  Giấy không tráng
 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Nước tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai nhựa
 • Đồ uống tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai nhựa
 • Ly tại chỗ
  Giấy không tráng
 • Thìa khuấy
  Dùng một lần
 • Vải linen
  Thực đơn thuần chay
 • Đĩa
  Đồ giấy một lần
 • Màng bọc
  Thực đơn thuần chay
 • Bao tay
  Thực đơn thuần chay
 • Túi đông lạnh
  Thực đơn thuần chay
 • Lựa chọn ăn chay