logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Vo Roof Garden

Việt Nam
Sài Gòn
Nên mang theo hộp cá nhân
Vo Roof Garden giảm giá 10% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Thực đơn thuần chay
Vo Roof Garden cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Vo Roof Garden có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Vo Roof Garden hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Vo Roof Garden hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Túi
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Giấy tráng
  Giấy không tráng
  Vật liệu hỗn hợp
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ly mang đi
  Giấy tráng
 • Nắp ly mang đi
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Gạo
 • Đồ treo ly
  Nhựa
 • Đồ bọc ly
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Giấy không tráng
 • Ống hút tại chỗ
  Gạo
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Nước tại chỗ
  Chai nhựa
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
 • Đồ uống tại chỗ
  Chai nhựa
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Tái sử dụng
 • Vải linen
  Thực đơn thuần chay
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Túi bắt kem
  Thực đơn thuần chay
 • Giấy dầu nướng bánh
  Thực đơn thuần chay
 • Màng bọc
  Tái sử dụng
 • Bao tay
  Tái sử dụng
 • Túi đông lạnh
  Tái sử dụng
 • Chặn dầu mỡ thoát nước
 • Thực đơn thuần chay
 • Lựa chọn dựa trên thực vật