logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

V's Home

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu V's Home giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
V's Home cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
V's Home cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
V's Home có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
V's Home hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
V's Home hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
V's Home hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ biên tập viên
For their daily delivery customers, food is delivered in glass lock box or packages made from 100% natural plant fiber (bagasse). Apart from the organically-grown ingredients, we also say "No" to plastic box & bags. For VietnamMM orders, they use disposable eco-friendly packaging: natural plant fiber take-away box, grass straw, paper bag
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không đồ nhựa
 • Túi
  Vải tái sử dụng
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Tái sử dụng
  Phân huỷ sinh học
 • Ống hút mang đi
  Cỏ
 • Thực đơn thực vật