logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Windmills Coffee

Trà & cà phê
Đà Lạt
Nước miễn phí
Windmills Coffee cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Windmills Coffee hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Windmills Coffee hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Windmills Coffee hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Ống hút tại chỗ
    Gạo
    Kim loại tái sửa dụng
    Tre