logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Cafe Wine O Clock PP

Cửa hàng bánh, Bia & rượu, Bánh mì kẹp
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Cafe Wine O Clock PP giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Cafe Wine O Clock PP cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Cafe Wine O Clock PP có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Cafe Wine O Clock PP hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Cafe Wine O Clock PP hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn ăn chay