logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Wine O Clock Siem Reap

Bia & rượu, Bánh mì kẹp
Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Wine O Clock Siem Reap giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Wine O Clock Siem Reap cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Wine O Clock Siem Reap có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Wine O Clock Siem Reap hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Wine O Clock Siem Reap hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn ăn chay