logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Wok n Roll

Mỹ, Trung Quốc
Sài Gòn
Từ biên tập viên
Some VietnamMM users have complained about excessive single-use plastic in their delivery orders.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Nhựa
 • Bọc thực phẩm
  Giấy nhôm