logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Xin Free

Trung Đông, Hy Lạp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Xin Free giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Xin Free hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Xin Free hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ kinh doanh
All salads and falafel come in 100% biodegradable plant fibre boxes. Hummus comes in plastic pots - return your used ones to us and get 10k off your next order ♻️
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Hộp đựng
    Phân huỷ sinh học