logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Yoga Barn Kampot

Thực đơn thuần chay
Yoga Barn Kampot cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
Yoga Barn Kampot cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Yoga Barn Kampot có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Yoga Barn Kampot hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Yoga Barn Kampot hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Yoga Barn Kampot hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn
  • Thực đơn thuần chay