logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Zeytun

Châu Âu, Thổ Nhỉ Kì, Trung Đông
Sài Gòn
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Zeytun có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Nhựa
 • Bọc thực phẩm
  Giấy không tráng
  Giấy tráng
  Giấy nhôm
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Nước tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
 • Đồ uống tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
 • Phân loại rác thải